top of page

Bildiri kitabı için tıklayınız.

BiLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

-Bildiri özetleri dogukaradenizfizyoterapi@gmail.com adresine gönderilecektir. 

-Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin sempozyuma kayıt yaptırması zorunludur.

-Metin şablona uygun olarak hatasız hazırlanmalı ve gönderilmeden önce kontrolü yapılmalıdır.

-Gönderilen bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

-Değerlendirmeler bilimsel kurul tarafından bildiri değerlendirme ölçütlerine göre yapılacaktır. 

-Bildiri değerlendirme ölçütleri için tıklayınız. 

-Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine e-posta ile gönderilecektir.

-Kabul edilen bildiriler sözlü olarak sunulacaktır.

-Sempozyumda bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.

-Sunulan bildiriler sempozyum web sitesinde bildiri kitapçığı olarak yayımlanacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

-Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

-Bildirinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

-Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), bölüm ve kurumları açık şekilde yazılmalıdır.

-İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

-Araştırma makalesi olan bildirilerin özeti; “Giriş”, “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” başlıklarından oluşmalıdır.

-Derleme makalesi olan bildirilerin özeti ‘Giriş’, “Amaç”, “Gövde-Metin”,  “Sonuç” bölümlerinden oluşmalıdır.

-Kaynaklar isteğe bağlı eklenebilir.

-Etik konularda sorumluluk yazarlara aittir.

-Bildiri özetinin en fazla 250 kelimeden oluşması gerekmektedir. (Başlık, isimler, kurumlar, anahtar kelimeler ve kaynaklar hariç)

-Bildiri özetinde, tablo, resim, şekil vb. kullanılmamalıdır.

-Anahtar kelimeler 'Türkiye Bilim Terimleri’ standartlarına uygun olmalı, 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.

Önemli Bilgiler

-Bildiri son gönderim tarihi 16 Ekim 2022'dir.

-Bildiriler sempozyum bildiri kitabında özet şeklinde yayımlanacaktır.

-Bildiri sunum süresi 5 dakika ile sınırlı olacaktır.

-Bildiri sunumunun 8 slaytı geçmeyecek şekilde hazırlanması önerilmektedir.

-Bir katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilecektir.

-Kabul edilen bildiriler akademik yükseltme ve doçentlik başvurularında kullanılabilecektir.

bottom of page